Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ) імплементується шляхом взаємодії  низки різних зацікавлених сторін.

Основні зацікавлені сторони та їхня роль у впровадженні Програми представлені в Організаційній структурі,  яка спрямована на забезпечення чітких та прозорих процесів в рамках реалізації ПРМІУ.

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський інвестиційний банк є кредитором та надає позикові кошти Україні для фінансування Кінцевих Бенефіціарів, що реалізують Проекти в рамках ПРМІУ. 

 

Координаційний Комітет (КК)

Координаційний Комітет створений у складі, задовільному для Банку, та складатиметься, зокрема, з представників Мінрегіону, Мінфіну, НКРЕКП та інших зацікавлених сторін. Комітет забезпечує управління та нагляд за Програмою на високому рівні та сприяє реалізації  основних цілей та завдань Програми. ЄІБ може брати участь у засіданнях КК у якості спостерігача.

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України є галузевим міністерством, відповідальним за реалізацію кожного Проекту, а також за здійснення загального нагляду, включаючи підготовку, моніторинг, оцінку Проектів та їх результативність.

 

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Міністерство фінансів України  як центральна фінансова урядова установа координує усі фінансові аспекти рамкового кредиту ЄІБ та займається запитами на вибірку коштів та платежами, пов’язаними з Проектами.

 

Регулятор (НКРЕКП, міські ради)  

Регулятор розглядає та затверджує інвестиційні програми комунальних підприємств в рамках ПРМІУ, та приймає рішення щодо включення інвестиційної складової в тарифи. Регулятором може виступати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або міська рада відповідно.

 

Група управління та підтримки програм (ГУПП)

Група управління та підтримки програми відповідає за загальну координацію, моніторинг та звітність в рамках Програми, а також забезпечує  надання підтримки Групам  реалізації Проектів (ГРП) в частині здійсненням закупівель, фінансового управління, впровадження Проектів та інших питань, що стосуються взаємодії з ЄІБ. ГУПП відповідає за здійснення відповідних заходів в рамках ПРМІУ, включаючи вибірки, закупівлі, фінансовий менеджмент, заходи з охорони навколишнього середовища та соціального захисту, сприяння в координації Програми та загальний моніторинг її реалізації на щоденній основі. До складу ГУПП входять співробітники Мінрегіону, які, підтримуються командою консультантів. Технічна Підтримка на Програмному рівні надається для сприяння покращенню управління Програмою та здійснення контролю протягом періоду її впровадження, а також усього проектного циклу.

 

Група реалізації Проекту (ГРП)

Група реалізації Проекту створюється при кожному Кінцевому Бенефіціарі та відповідає за підготовку і реалізацію Проектів на місцевому рівні, в тому числі за: підготовку проектної документації, технічних завдань, тендерних документів, контрактів на обслуговування; проведення закупівель відповідно до керівних принципів ЄІБ;  фінансовий менеджмент; моніторинг виконання робіт; підготовку та подання відповідних звітів. ГРП підтримується експертами ГУПП та іншими експертами які можуть залучатися в рамках надання Технічної Підтримки (ТП). ТП ГРП надаватиметься у разі браку їхніх знань чи досвіду в частині підготовки, реалізації та моніторингу Проектів.

 

Кінцеві Бенефіціари

Кінцевими Бенефіціарами є центральні  або місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства (включаючи підприємства з більшою часткою державного чи комунального капіталу), відібрані для участі в ПРМІУ. 

 

Більш детальна інформація щодо структури ПРМІУ, зацікавлених сторін, їх функції та обов'язки, а також  інші аспекти впровадження Програми, описані в Операційному Посібнику Програми (ОПП), який розроблено на виконання (відповідно до вимог) Фінансової угоди. Остання версія ОПП доступна  англійською та українською мовами за посиланням.