Ідентифікація
Проектів

 • Конкурси проектів
 • Подання заявок

Скринінг та
Відбір проектів

 • Скринінг за критеріями якості та відповідності
 • Оцінювання заявок та відбір проектів

Підготовка
Проекту

 • Інвестиційне ТЕО
 • ОЕСВ (ESIA)
 • Плани закупівель
 • Технічна підтримка у підготовці проекту

Оцінка проектів та
виділення коштів

 • Юридична експертиза EIB
 • Виділення коштів у межах поизики EIB
 • Угода про передачу коштів Позики Субпозичальником

Реалізація
проекту

 • Складання проектної та тендерної документаціх
 • Закупівля
 • Вибірка позики у рамках ПРМІУ
 • Будівництво та постачання
 • Технічна підтримка у реалізації проекта, вулючаючи нагляд за будівництвом
 • Завершення проекту, введення в експлуатацію та усунення недоліків

Завершення
проекту

 • Моніторинг та перевірка результатів проекта
 • Оцінка впливу проекта

Проекти у рамках ПРМІУ реалізуються відповідно до вимог Фінансової угоди між ЄІБ та Україною. Враховуючи вимоги ЄІБ та національного законодавства, що регулює реалізацію Проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, визначено наступний Проектний цикл та етапи реалізації Програми.

 

Ідентифікація Проектів

Першим етапом проектного циклу передбачено Ідентифікацію Проектів, що можуть бути реалізовані в рамках ПРМІУ. Для цього у лютому 2016 року на веб-сторінці Мінрегіону опубліковано запрошення на участь у Програмі.

За результатами опрацювання заявок, отриманих від Потенційних Кінцевих Бенефіціарів, визначаються Прийнятні Проекти.

Після цього відібраним Потенційним Кінцевим Бенефіціарам надсилається запит з проханням надати додаткову документацію щодо Проектів з метою забезпечення можливості проведення оцінки за критеріями якості та відповідності Проектів згідно з положеннями Операційного Посібника Програми (ОПП).

 

Скринінг за критеріями якості і відповідності та Відбір Проектів

В рамках скринінгу надану документацію щодо Проектів опрацьовано за критеріями якості та відповідності, які описано в ОПП. Розгляд документації здійснювали оціночні групи, до складу яких увійшли українські та міжнародні експерти з досвідом в конкретних секторах. Склад груп з оцінки погоджено Координаційним Комітетом (КК). 

Результати Скринінгу Проектів опубліковано на веб-сторінці Мінрегіону.

Наступним етапом відбору є оцінка фінансового стану Потенційних Кінцевих Бенефіціарів, яка проводиться Міністерством фінансів (відповідно до пункту 4.5 ОПП).

Фінальна версія Попереднього Переліку Проектів ПРМІУ, сформована за результатами такої оцінки,  виноситься на розгляд та затвердження Координаційного Комітету, після чого  ГУПП забезпечує інформування кожного Потенційного Кінцевого Бенефіціара про подальші кроки.

 

Підготовка Проекту

На етапі підготовки Проекту забезпечується розроблення техніко-економічного обґрунтування, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та інших відповідних документів та дозволів, необхідних для забезпечення проведення комплексної перевірки ЄІБом.  Від імені Кінцевих Бенефіціарів за підготовку Проектів відповідатимуть ГРП.

 

Оцінка Проектів та Виділення Коштів

Щодо Проектів з високим ступенем готовності, схвалених Координаційним Комітетом, подається запит на виділення коштів ЄІБ в рамках позики ПРМІУ, після чого  вони  підлягають комплексній перевірці Європейським інвестиційним банком. Проекти, які пройдуть експертизу ЄІБ, схвалюються для виділення коштів в рамках кредиту ЄІБ.

Після затвердження проектної документації щодо таких проектів, а також отримання позитивного рішення зі сторони Регулятора укладається Угода про передачу коштів позики.

Щодо проектів з високим ступенем готовності, схвалених Координаційним Комітетом, подається запит на виділення коштів ЄІБ в рамках позики ПРМІУ, .після чого  вони  підлягають комплексній перевірці Європейським інвестиційним банком. Проекти, які пройдуть експертизу ЄІБ, схвалюються для виділення коштів в рамках кредиту ЄІБ.

Після затвердження проектної документації щодо таких Проектів, а також отримання позитивного рішення зі сторони Регулятора, укладається Угода про передачу коштів позики.

 

Реалізація Проекту

Проекти, які затверджені Координаційним Комітетом та позитивно оцінені ЄІБ, щодо яких укладено Угоди про передачу коштів позики, реалізуються відповідно до узгоджених обсягу фінансування та графіку виконання робіт (плану заходів з реалізації Проекту). 

Відповідальність за успішну реалізацію Проекту покладається на ГРП, що діє від імені Кінцевого Бенефіціара. 

ГРП та Кінцеві Бенефіціари повинні забезпечити, щоб уся документація щодо Проекту була підготовлена у відповідності до встановлених вимог. У випадку відсутності необхідної кількості кваліфікованого персоналу та експертів, ГРП можуть наймати консультантів для надання допомоги у реалізації Проекту. 

ГУПП забезпечує здійснення нагляду за проведенням тендерних процедур та імплементацією Проектів, в той час як безпосередня реалізація Проектів та здійснення технічного нагляду забезпечуються  Кінцевими Бенефіціарами/ГРП або уповноваженими ними особами.

 

Завершення Проекту

Для забезпечення  можливості проведення якісного моніторингу ГРП зобов'язані регулярно надавати до ГУПП звіти щодо стану реалізації Проектів, а також сприяти проведенню аудитів рахунків Проектів, як це визначено ОПП. 

Після завершення реалізації Проекту Кінцевий Бенефіціар/ГРП забезпечує підготовку та подання до Мінрегіону/ГУПП Заключного звіту з відповідними підтверджуючими документами. Через 3 роки після подання такого звіту подається оновлена інформація про показники моніторингу.